آموزش مجازی طراحی سایت - آکادمی پیشرو

مدل 2: آموزش مجازی در یک دانشگاه باز - دو ساختاری یا آموزش از راه دور 

دانشگاه های باز و دوساختاری که روش آموزش مبتنی بر web را بکار گرفته اند و با این روش از درس های موجود که از راه دور ارائه می شوند، پشتیبانی می کنند. در این گروه قرار می گیرند. برای نمونه دانشگاه های دو ساختاری استرالیا را می توان نام برد که فناوری های نسل سوم آموزش از راه دور را هم برای آموزش و هم به پشتیبانی از یادگیران از راه دور خود و هم برای بسیاری از دانشگاه های باز جهان بکار گرفته اند.

ساختار های نوین آموزش مجازی

با گسترش فناوری های آموزش مبتنی بر ICT و با افزایش تقاضای یادگیران برای دسترسی بهتر، هزینه کمتر، کیفیت برتر  رابطه بیشتر محتوی مطالب آموزشی با نیاز های شغلی، ساختار های سازمانی دانشگاه ها (چه سنتی و چه مدرن) نیز دگرگون می شود. بازار آموزش عالی دیگر نمی تواند مانند آنچه بیشتر طی قرن بیستم مرسوم بوده - یعنی تمرکز صرف بر آموزش گروه سنی 18-22 ساله برای یک حرفه مشخص و برای تمام طول عمر فرد- تعریف و محدود شود. ترکیب تقاضا، هزینه، کاربرد محتوای آموزشی همراه با فناوری های نوین شرایط تازه ای را برای ورود رقیبان تازه با ساختار های سازمانی گوناگون در صحنه رقابت مستقیم با دانشگاه های سنتی و با یکدیگر در جذب یادگیران و دانشجویان به وجود آورده است. در ضمن، محیط دیجیتال نوین شرایطی را برای پیدایش ساختار های جدید فراهم نموده که دانشگاه های سنتی در تغییر هر چه سریعتر و پر تحرک تر به چالش می طلبد.

رشد آموزش مجازی مبتنی بر ICT

در اواسط دهه 1970، دانشگاه ها و استفاده از اینترنت را به صورت جنبی آغاز کردند. از سال 1984، با آغاز پروژه کلاس مجازی در New Jersu Institute for Technology دانشگاه ها و کالج های دیگری  نسبت به ارائه درس هایی از طریق اینرنت در ساختار مختلط در ایالات متحده اقدام نمودند.

با ما در ارتباط باشید

آکادمی آموزش مجازی پیشرو عامل دگرگونی جدید در سیستم آموزش مجازی

  • آدرس: تهران، شریعتی، بالاتر از ملک ، خ کشواد، پ،86 ، و 3
  • تلفن: 02188146627
  • ایمیل: 

نظرات دانشجویان پیشرو

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر...