آینده آموزش مجازی

23 مهر 1394 نویسنده :  

آینده آموزش مجازی : بیست و پنج سال آتی
هیچ کس نمی تواند به درستی آینده را پیش بینی کند،به ویژه، با توجه به پیچ و خم هائی که فناوری های نوین با آن ها همراه خواهند بود، هر گونه پیش بینی کاری بسیار دشوار تر می شود. موضوع قطعی این است که "فناوری با سیم"با "فناوری بی سیم"جایگزین خواهد شد و این بعد جدیدی به آموزش از راه دور خواهد افزود. از آن جا که همه می دانند گذشته نطفه آینده را در بطن خود دارد، اکنون که روندهای فعلی را بررسی نموده ایم، بر مبنای آن به تحول روند های احتمالی طی 25 سال آینده می پردازیم.
چالشی که طی 25 سال آینده در برابر آموزش عالی قرار خواهد داشت، همان است که هم اکنون هست. امروزه، سهم کشورهای در حال توسعه از کل جمعیت جهان حدود 95% است. از سوی دیگر، هر چه یک کشور بیشتر توسعه یافته باشد نرخ رشد جمعیت آن پایین تر و نسبت جمعیت سالمندان آن بیشتر است.

طبق آمار یونیسکو ،نسبت جمعیت بالای 65 سال در حال رشد است و طی نخستین ربع قرن 21 تا حد 19% جمعیت جهان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که،در جهان در حال توسعه، تعداد جوانان زیر 15 سال با رشدی انفجاری احتمالا تا 102 میلیارد نفر در سال 2010 خواهد رسید.
در شرایط فعلی، یک پنجم جمعیت جهان هنوز بی سواد است، یک پنجم دیگر فقط خواندن و نوشتن را دارند که از نظر کاربردی عملا بی سواد محسوب می شوند، حدود 700 میلیون نفر دیگر حداکثر دارای تحصیلات سطح راهنمائی هستند که ایجاد انگیزه در آن ها برای کسب چیزی بیش از حد کار معمولی و دستمزد پائین بسیار دشوار است. دو سوم این گروه را دختران و زنان تشکیل می دهند.
در حال حاضر تمام دولت های کشورهای در حال توسعه درگیر پرداختن به مشکل بی سوادی هستند. پیشرفت چشمگیری نیز در این زمینه حاصل شده و هم اکنون نرخ مشارکت در تمام سطوح آموزشی افزایش یافته است. با توجه به روند رشد کنونی، پیش بینی میشود که علاوه بر 60 میلیون ظرفیت اموزش های فوق دیپلم فعلی، احتمالا به 150 میلیون فضای دیگر برای پاسخ گوئی به نیاز های جدید طی 25 سال آینده نیاز باشد. بیشتر این تقاضا ها از سوی جهان در حال توسعه خواهد بود. تقاضا برای آموزش های بعد از دیپلم به علت مشکلات ارائه آموزش مادام العمر، کارآموزی، نوآموزی، ارتقای سطح، آموزش مهارت ها و دانش های کمکی با دشواری مضاعف رو به رو خواهد بود. می توان پیش بینی نمود که نزدیک به 80% نیروی کار امروز (حدود 2 میلیارد نفر) طی دوره نخستین ربع قرن 21 به اشتغال خود ادامه دهند. هم اکنون در برخی از کشور های آمریکای شمالی و اروپا، یادگیران نیمه وقت بیش از یادگیران تمام وقت هستند.

آینده آموزش مجازی
هم اکنون، بیشتر چالش ها متوجه کشورهای در حال توسعه است. از آن جا که طی 25 سال آینده، اکثریت جمعیت جهان در این کشور ها سکونت خواهند داشت، معضلات آن ها نیز مضاعف خواهد شد. بزرگترین چالش در برابر ارائه دهندگان آموزش، یعنی دانشگاه ها یا سایر موسساتی که هم اکنون وارد بخش آموزش شده اند قرار دارد.
جامعه یادگیر به فرای دیوار های کلاس درس صعود خواهد کرد و از محدوده ساعات جدول بندی شده کلاس بیرون خواهد رفت. محدودیت های سنی، زمانی و زمانی وجود نخواهد داشت. تمامی مرزهای مربوط به فاصله، زمان، مکان، میزان تحصیلات، سن، زبان، فرهنگ و جنسیت ناپدید خواهند شد. افراد و گروه هائی که جامعه یادگیر را تشکیل را تشکیل می دهند قادر خواهند بود از سراسر جهان با یکدیگر در تعامل باشند.
آموزش بیشتر متناسب با نیازهای فردی و مادام العمر صورت خواهد گرفت. یادگیران، خود چارچوب برنامه های یادگیری را می سازند و دانش خویش را از راه تعامل با منابع دانش و محیط اطراف خود بنا می کنند. دانشجویان در موقعیتی قرار خواهند گرفت که درس ها با مدرک تحصیلی را از هر موسسه جهانی، که لزوما نه یک دانشگاه و نه یک موسسه آموزشی باشد،دریافت کنند. این می تواند یک موسسه تجاری،یک مجتمع شرکتی، یک موسسه مذهبی/ فرهنگی، یک کتابخانه عمومی / موزه و نظایر آن ها باشد که از شرایط اعطای مدرک تحصیلی برخوردار است.


به یک کلام، دانشجویان، خانواده ها، کارمندان و کارفرمایان قادر خواهند بود با بررسی بازار و مقایسه برنامه ها و موسسات ارائه دهنده آموزش، که در محیط های آموزش چهره به چهره امکان پذیر نبود، بهترین گزینه را انتخاب نمایند. در این شرایط، نزدیکی فیزیکی موسسه آموزشی به محل سکونت یا محل کار دانشجو ملاک تصمیم گیری نیست و دانشجویان از آزادی انتخاب یک برنامه یا درس آموزشی از هر جای دنیا برخوردار خواهند بود.
بیش از یک قرن طول کشید تا آموزش باز و از راه دور مورد قبول قرار گرفت. امروز، همین آموزش باز و از راه دور انعطاف پذیر است که با جامعه پسا صنعتی بیشترین هم سازی را دارد. نباید فراموش کرد که محیط پسا صنعتی دارای ساختاری جهانی و نه ملی است. محیطی دینامیک که بیشتر مبتنی بر کار قرار دادی و آموزش مادام العمر به نحو فزاینده ای به صورت نیمه وقت و بیشتر متوجه تقویت مهارت ها یا توانایی های شغلی و جای کسب مدرک رسمی خواهد بود. تقاضا برای برنامه های پودمانی، به روز، و ترجیحاقابل ارائه در محل کار متمرکز خواهد بود. کلیه ارائه دهندگان آموزش باید 24 ساعت از شبانه روز و 365 روز در سال از طریق فناوری شبکه های چند رسانه ای آمادهخ ارائه خدمات باشند.

آینده آموزش الکترونیکی
تمام موسسات آموزش عالی، از آن جمله مراکز مشهوری چون دانشگاه هاروارد، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کمبریج و مانند آن ها هیچ راهی جز اتخاذ روشهای انعطاف پذیر در چارچوب سناریوی متفاوتی را برای پاسخ گوئی و تقاضاهای جدید ندارند و همچنین، پیش بینی می شود که با موفقیت موسسات ارائه دهنده آموزش، که با میزان توان آن ها در جذب دانشجو و انعطاف در ترکیب درس ها و ارائه به گروه های گوناگون یادگیر در مکان های جداگانه؛ زمان های مختلف، مهارت های متعدد و نیاز های کار آموزی سنجیده می شوند، دانشگاه های امروز به"پیشیان فردا" مبدل شوند.

لذا، تمام موسسات، باید به ارائه درس هایی که از نظر دسترسی در سطح جهانی، در طبیعت تعاملی، و از لحاظ هزینه قابل قبول اند قادر باشند. جهانی سازی آموزش در قرن 21 به طور اتوماتیک به بین المللی شدن برنامه های آموزشی، چند زبانه، چند فرهنگی و چند رسانه ای منجر خواهد شد. رشد سریع فناوری دیجیتال ادامه خواهد یافت. تمام موسسات ملزم به استفاده از ICTs در روند های آموزش یادگیری خود خواهند بود. در نتیجه، موضوع دسترسی بیش از امروز جهان شمول خواهد شد. برای بقا در قرن بیست و یکم، موسسات مجبور به استفاده از ابزار قرن بیست ویکم هستند. لذا، موسسات ارائه دهنده آموزش به مجموعه های همکاری های مشترک تبدیل خواهند شد. سازمان های مختلط به عنوان بخشی از نظام یادگیری مادام العمر در می آیند. رشد انفجاری شبکه ها هژمونی جغرافیایی دانشگاه ها را تضعیف می کند. دانشجویان بیشتر به انتخاب موسسات بر اساس برنامه هائی که ارائه می نمایند، راحتی و هزینه ها، به جای موقعیت جغرافیایی تمایل پیدا خواهند کرد. یک کاسه کردن منابع بین ارائه دهنگان آموزش برای پاسخ گوئی به نیازهای آموزشی شخصی و اختصاصی در 25 سال آینده رواج خواهد یافت.


آموزش باز و از راه دور، آن گونه که امروز تجربه می شود، به همین نحو باقی نخواهد ماند. همان طور که دانشگاه سنتی دیگر سنتی باقی نخواهند ماند. موسسات آموزش باز و از راه دور، با توجه به ساختار انعطاف پذیری که دارند، با تبدیل شدن به دانشگاه/ موسسه همگرا که کاملا درگیر یادگیری شبکه ای هستند، نقش راهبری را ایفا خواهند نمود. این تغییر شکل هم اکنون آغاز شده است.
آموزش از راه دور ساختار آموزش عالی را به چالش نکشید و آن را تغییر نداد، بلکه بیشتر یک نهضت برای گسترش حوزه عملکرد دانشگاه سنتی، و یک حرکت برای حل معضل مزمن کمیابی و انحصار بود. با ورود ICTs ساختار سنتی دانشگاه "گرد هم آیی" دگرگون می شود تا دانشگاه "همگرائی" به وجود آید. در واقع " فاصله" به عنوان صفت کم اهمیت تری در خصوص درس ها و دانشجویان تبدیل شده است . شاید یادگیری با انعطاف ،یادگیری توزیع شده،یا یادگیری شبکه ای تعاریف بهتری باشند. طبق گفته hall(1996)،یادگیری شبکه ای به مفهوم آماده سازی پشتیبانی ها یا گزینه های بسته بندی شده ای است که به دانشجویان امکان مرور، تسریع یا جا به جا کردن برخی یا تمامی آنچه که معمولا در یک کلاس روی می دهد را از طریق اتصال های الکترونیکی فراهم می سازد. با کاربرد فناوری،مسائل دستیابی، کمیابی و انحصار،که از ویژگی های "گرد هم آیی" هستند، با مسائل دسترسی،چند گانگی و باز تولید منابع، که از ویژگی های "همگرائی"هستند جایگزین می شوند. در نتیجه،فناوری با تغییر"گرد همائی" به "همگرائی" به عنوان مفهوم سازماندهی موسسه ارائه دهنده آموزش موجب دگرگونی بنیادی در کلیت ساختار آموزش عالی می شود.

آینده آموزش انلاین
از سوی دیگر، شکل سنتی آموزش باز و از راه دور (مبتنی بر متون چاپی، سمعی و بصری،تلفن، پست و غیره) در کشورهائی که به عمق بزرگ راه اطلاعاتی راه نیافته اند کما کان ادامه خواهند یافت. اگر به تاریخ رسانه ها رجوع کنیم، مشاهده می کنیم که هیچ رسانه ای به طور کامل با نوع دیگر جایگزین نشده است. همان گونه که تلویزیون منجر به حذف سینما و روزنامه نشد. به احتمال قوی،چند رسانه ها در جهان غالب خواهند شد و یادگیران آن چه را که برای خود بیشتر می پسندند بر می گزینند. همان گونه که دولت ها سازمان های مخابراتی وصنایع به درک و بینش مشترکی از اهداف و نیازهای ملی دست خواهند یافت. لذا، آنچه که هم اکنون وجود دارد، در اینده نیز با تناسب های متفاوت وجود خواهد داشت.
به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت، که شهروردان فردا باید از مهارت های بیشتری در بهره گیری از فناوری های روز داشته باشند، راحت تر با ان ها کار کند، در استقبال از تغییر آماده تر باشند، و در یادگیری مهارت های تازه زکاوت بیشتری به خرج دهند. به عبارت دیگر، بر اساس شعار "اگر می خواهی در قرن 21 زندگی کنی، با ابزار با ابزار قرن 21 زندگی کن" عمل خواهند نمود. لذا، تغییر در دهه های آینده امری قطعی واست. بیست و پنج سال آینده دوران نوآوری های شگرف در تمامی سطوح آموزشی خواهند بود. آن چه حاصل می شود یک سامانه ی جهانی آموزش باز خواهد بود.
کمیسیون بین المللی آموزش برای 25 سال آینده یونسکو، چهار رکن آموزش با کیفیت را تعریف نمودهاست: یادگیری برای دانستن،یادگیری برای انجام دادن، یادگیری برای بودن، و یادگیری برای با هم زیستن. از این چهار رکن، آخرین آن ها از اولویت برخوردار است زیرا به گسترش درک مشترک، روابط مسالمت آمیز و هارمونی که کمبود ان ها بیش از هر چیز در دنیای امروز محسوس است نیاز وجود دارد. در نتیجه، این مسائل چالش های عمده فردا را تشکیل می دهند.
تنش های شش گانه ای که هسته ی مرکزی معضلات در 25 سال آینده را تشکیل می دهند. این کونه خلاصه می شوند: جهانی/ محلی، همگانی / انفرادی،سنت/ مدرنیته،بلند مدت / کوتاه مدت، رقابت/ فرصت برابر، معنوی.
راز بقای موجودات، در قوی تر بودن نیست، در باهوش تر بودن هم نیست،بلکه در واکنش بهتر نسبت به تغییرات است.

 

نظر

نظرات

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

با ما در ارتباط باشید

آکادمی آموزش مجازی پیشرو عامل دگرگونی جدید در سیستم آموزش مجازی

  • آدرس: تهران، شریعتی، بالاتر از ملک ، خ کشواد، پ،86 ، و 3
  • تلفن: 02188146627
  • ایمیل: 

نظرات دانشجویان پیشرو

بالا
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم. جزئیات بیشتر...